Visie

Visie

Hoe zou je in vredesnaam de wereld op orde willen krijgen, als je niet op orde bent in jezelf?

De mens van nu wil z’n unieke bijdrage leveren aan de samenleving en wil zich bevrijden van ontkrachtende neigingen. Niemand weet hoe je dat moet doen. Ieders persoonlijke pad voert langs intieme levensvragen en talloze specifieke uitdagingen. Door al je zoeken te omarmen, groeit je vermogen om jezelf op dat pad te begeleiden. Dat is een liefdesbeweging. Bloeien is open gaan. Het openen van meesterschap is het ontsluiten van de intelligentie van het hart.

Ambitie wil dat je iets van het leven maakt.
Het leven wil dat je buigt voor wat je in essentie al bent

Ga je staan voor een wereld die de menselijke en natuurlijke werkelijkheid waardig is, dan klopt het ook om te staan voor je eigen waardigheid. Misschien ervaar je jezelf daarin meer als een leerling dan als een meester. Maar dat wil niet zeggen dat anderen het beter weten dan jij. Wanneer je het leven leeft als leerling van anderen, dan kom je pas in beweging als je weet hoe iets moet en als je weet dat je het goed doet. Niemand kan echter weten wat jij moet doen om je verlangen te volgen en wat je volgende stap zou moeten zijn.

Begin gewoon. Het leven beoefenen als leerling, is een houding van respect naar jezelf toe, met een niet aflatend commitment. En dat is de sleutel. Door keer op keer de moed te hebben om het met jezelf aan te gaan, door steeds je vraagstukken en issues aan te kijken, kom je uiteindelijk bij zuiverheid in slagvaardig handelen met een open hart. Dat je het in jezelf op orde krijgt, dát is hetgeen waarmee je uiteindelijk en onherroepelijk impact hebt.

We hebben allemaal de menselijke neiging om veel energie te steken in oordelen. Er kan een sluier van ‘nooit goed genoeg’ over al je ervaringen heen hangen. En het is ook zo: het kan altijd beter. Maar het wordt pas beter als we accepteren hoe het is. Wij mensen beschikken over een eindeloos leervermogen. Het is een logische consequentie dat we in ons meesterschap tevoorschijn komen als we écht kijken, zonder afkeuring en zonder negativiteit, in ontvankelijkheid voor wat zich laat zien, in volle acceptatie. Wanneer we ons voortdurend openstellen en ons telkens weer durven af te vragen wat ons eigen aandeel is in ontstane situaties, dan is groei en ontwikkeling onvermijdelijk. Je leeft met je vragen. Dan kun je je onderweg laten begeleiden, onderwijzen en ondersteunen zonder dat je je autonomie verliest. Jij stuurt door je vragen te volgen.

Meesterschap gaat over een oordeelvrije houding. Oordelen over jezelf of over anderen is een oeverloos gevecht met spiegelbeelden. Weet je uitgenodigd om tot het besef te komen dat de wereld fungeert als een spiegel, die van nut is om zowel onze wijsheden als onze dwaasheden te doorzien. We kennen het allemaal: dat éne moeizame proces met hem, die stugge samenwerking daar, die steeds terugkerende frustratie bij haar…. alles, letterlijk alles spiegelt ons iets terug over wat we te leren hebben. Er tegenin gaan is vruchteloos want de wrevel plopt steeds op een nieuwe manier op. Ermee vechten is een strijd met je eigen aandeel erin.

Persoonlijk meesterschap gaat aan die strijd voorbij, stoelt op innerlijk gezag en is niet reactief naar de buitenwereld. De doorstroming van liefde en de heling van je verwondde hart spelen daarin een cruciale rol. Dat maakt je levendig en energiek. Intelligent. Je intuïtieve krachten komen tot je beschikking en er overkomt je een vanzelfsprekende handelingsbekwaamheid.

Persoonlijk meesterschap is eigenlijk niet meer en niet minder dan je volwassenheid.