Symptomen van het nieuwe “WIJ”

Datum: 10 april 2022 / Auteur: Inge Knoope / Geef een reactie

Nu er een heel Oost Europees volk is dat graag bij ons wil horen, roept dat de vraag op ‘waarbij’? De behoefte van Oekraïners aan onze steun, daar hoeven we het hier wat mij betreft niet over te hebben. Die is evident. De vraag die ik wil stellen is: maar wie zijn wij dan eigenlijk?

Wie zijn ‘wij’?
Er doet zich een merkwaardige splitsing voor in de werkelijkheid. Wij zijn begeerlijk om bij te horen voor buitenstaanders maar wij hebben geen begeerlijk zelfbeeld. Wanneer ik mij richt op berichtgeving in de openbare wereld om ons heen, op ‘mainstream’ zal ik maar zeggen, zoals die bijvoorbeeld wordt aangeboden door het nieuws over politiek en economie enzo , dan zie ik cultureel verval, verlies van respect, normvervaging en toenemende decadentie. Een tweedehands vrijheidsbeeld in de achtertuin van een buurman herinnert ons aan vergane glorie. Veel mensen lijken zich niet meer gebonden te voelen aan de westerse samenleving als een richtinggevend geheel. Er deugt iets niet aan. Waarom zou je daarbij willen horen?
Tegelijkertijd, wanneer ik kijk naar de mensen in mijn directe omgeving, vrienden, bekenden, buren of netwerkcontacten, dan zie ik heel iets anders. Ik zie mensen die hun vrijheid constructief weten te gebruiken. Mensen die willen groeien, die zich oefenen in waardigheid, die zich vanuit zichzelf willen bekwamen in respect en in gewetensvolle transparantie. Mensen die zich daar ook op laten aanspreken.

Individuele ontwikkeling
Zit ik dan in een bubbel? Vast wel. Toch lijken er flinke aantallen mensen bezig te zijn om zichzelf en elkaar naar een hoger (cultureel?) niveau te ontwikkelen. Maar het is geen ‘groep’. Het is ook niet een bepaalde categorie mensen van een zeker opleidingsniveau of iets dergelijks en ze horen ook helemaal niet bij elkaar. Deze mensen voelen zich stuk voor stuk alleen staan. Deze niet nader geïdentificeerde groep lijkt ‘per ongeluk’ een collectief effect te sorteren: ze dragen – in mijn ogen in elk geval – bij aan een positieve sfeer van relationele veiligheid, geduldige waardigheid, ontspannen zelfbewustzijn en wezenlijk contact.
De mensen die ik tot deze categorie reken, kan je overal tegenkomen. Het is geen sociale beweging, ze dragen geen button of bepaalde kleding en ze behoren niet tot een bepaalde politieke partij. Ze geven zich uit als zichzelf. Deze mensen zijn individueel gedreven tot het ontwikkelen van sociale intelligentie.

Jezelf van binnenuit inbrengen
Ze zijn merkbaar blij als ze werkelijk iemand aantreffen in de ontmoeting, ook al rekenen ze daar op voorhand niet per se op. Als de ander er écht is, dan zijn zij er ook écht. Dan gaat er iets open. Door de interesse ontstaan er effecten zoals gevoelens van sympathie, van ergens bij te horen, van samenwerking, van afgestemd maatwerk en onderlinge zorg, van groepsvorming met open grenzen, van verbinding.
Niet ideologisch geladen, en niet vanuit een bepaald verhaal of een sterk advies maar van binnenuit. Menselijk en warm. En het heeft impact. De kwaliteit ervan rimpelt ver door. Als een trage onderstroom in een gestaag doorgaande ontwikkeling lijkt het iets mogelijk te maken, omdat het vertrouwen wekt.
Mij gaat het steeds meer opvallen hoeveel mensen zich graag verbonden willen voelen én vaak ook weten wat ze daar zelf voor moeten doen. Mensen die niet snel vermoeid of gefrustreerd raken wanneer dat verlangen niet meteen beantwoord wordt, maar die gewoon stug doorgaan ergens voor te blijven staan en zichzelf in te brengen.

Verouderde beeldvorming
Het is al heel lang zo dat ik zelf niet bij ‘mainstream’ wil horen. Maar bestaat ‘mainstream’ eigenlijk nog wel? Is er tegenwoordig niet veel meer sprake van een verouderd beeld daarover, met bepaalde ogenschijnlijke ‘normaliteiten’ terwijl er eigenlijk nauwelijks nog ‘normale’ mensen over zijn?

Iedereen weet wat de kenmerken zijn van ‘normale’ mensen
maar niemand lijkt zichzelf daar nog toe te rekenen.

Normale mensen doen aan afscheiding van werk en privé, aan professionele distantie, aan rendement denken en winstbejag, ze handelen vanuit eigen belang en zijn trots op hun voornamelijk zelf-gecentreerde motieven. Ze hebben sterk competitieve strategieën die grote beloftes inhouden: doe dit en je hebt succes, doe dat en je hebt zekerheid in je leven.
Maar ja. Misschien houden mensen deze attitude in sommige omgevingen alleen nog maar als sociaal masker aan elkaar voor, terwijl de vlag er van binnen eigenlijk heel anders bij hangt. En misschien is het idee dat er een dergelijke normale ‘mainstream’ zou bestaan alleen nog maar een idee, een herinnering aan vervlogen tijden, een publiek verhaal, iets wat je denkt waar te nemen omdat het als verhaal in elke etalage staat, iets waaraan je denkt je te moeten aanpassen omdat dat op de een of andere manier sterk aandoet, terwijl er eigenlijk steeds minder mensen nog echt in geloven? Wat zou er gebeuren wanneer we het verhaal over ‘normale’ mensen gewoon overboord zouden gooien?

Optimisme
Ik zie dat er op veel plekken wegen gevonden worden naar een veel hogere kwaliteit van samenwerken en samenleven. Misschien verschijnt dit wel als gevolg van veel persoonlijk leer- en ontwikkelwerk in veel trainingen en coachings. Misschien als gevolg van het innerlijk werk in veel persoonlijke affectieve relaties. Of misschien gewoon omdat het tijd is, omdat we het willen of omdat we er van binnenuit de moeite voor aan het doen zijn om een verouderd ideaal van ons af te schudden.
Ik zie, dat wanneer we elkaar écht ontmoeten, dat we spontaan bouwen aan een nieuw type samenhang in maatschappelijke en sociale ruimten. Ik hoop dat wat ik zie, een nieuw normaal kan worden en dat we daar een heel fris en trots gevoel van deelname aan mogen ontlenen. Ik hoor daar in elk geval wel heel graag bij. Bij een samenhangend geheel dat gebaseerd is op respect, herkenning, interesse en affectie van binnenuit. Een samenhangend geheel dat de ouderwetse vormen van sociale cohesie vervangt.

Waar het vroeger bevrijdend was om voor jezelf te gaan werken
is het nu bevrijdend om samen te kunnen werken.

De bevrijding
De sociale cohesie, zoals die vroeger altijd op normatieve wijze van bovenaf werd opgelegd, en waaraan we ons met een geïdealiseerd vrijheidsbeeld van wilden ontdoen, daaraan zijn we al veel langer voorbij. We nemen hier geen dwingende wereld-verbeterende adviezen meer aan van religieuze of politieke leiders. Maar we zijn ook voorbij aan de sociale cohesie van recenter datum, de amerikanisering, die geregisseerd werd door de ‘winnaars’ van de twintigste eeuw. De droom waarin we elkaar lang een beloftevol setje van ‘persoonlijk-succes’-adviezen hebben voorgehouden, maar waaruit we langzaam maar zeker ontwaken.
Het beeld in de achtertuin toont een halflege colafles in plaats van een lichtende toorts. Tja, iedere ontwikkeling die over een hoogtepunt heen is, wordt uiteindelijk met een parodie op zichzelf voltooid.

De meeste mensen deugen niet alleen.
De meeste mensen ontgroeien een systeem dat niet deugt.

Versterking van ‘Het Nieuwe WIJ’
Ook jij kan nú iets doen om de zich voltrekkende cultuuromslag verder mogelijk te maken.
Er wordt op je gewacht. Samenwerken en samenleven op basis van gelijkwaardigheid kun je alleen maar doen als iedereen zichzelf uitspreekt en inbrengt. Jij ook. Dus kom maar door met jezelf! En wees welkom als je meer wilt leren over een nieuw tijdperk met een aantal specifieke symptomen. Het nieuwe ‘WIJ’ tekent zich af als een maatschappelijke samenhang op basis van communicatieve zelfsturing, individueel gekozen samenhorigheid en groeizaam partnerschap.

Succes is niet dat jij een goed draaiende onderneming hebt
maar dat je jouw werking in de wereld brengt
en dat iedereen daar iets aan heeft.

School voor Samen
De afgelopen twee-en-een-half jaar heb ik samen met anderen gewerkt aan het fundament van de School voor Samen. Die heeft zich inmiddels geworteld in de Driebergse grond en is gestaag aan het groeien. We investeren in de inbedding van een nieuwe tijd. En we ontmoeten jou daar graag.
We willen zowel onszelf dragen als de hulpbehoevende buitenstaanders kunnen opvangen. Dit nieuwe ‘wij’ ontstaat vanuit ieders binnenboordmotor. Omdat je niets buiten je hoeft te bevechten en omdat je weet dat de voortgang ontstaat door verwarringen in jezelf de baas te worden. Weet je dat het Engelse woord voor oorlog ‘war’ dezelfde oorsprong heeft als het Nederlandse woord ‘verwarring’?!

Het vliegwiel van maatschappelijke ontwikkeling
zit in persoonlijke levensverhalen van gewone mensen.

Onderweg heb je gelijkgestemden en medestanders nodig om verouderde sociale maskers te kunnen laten zakken en elkaar iets veel mooiers te spiegelen.
Zo’n veilige omgeving zoek je voor jezelf. Maar zeker óók om te kunnen doorgronden hoe je gezonde maatschappelijke ontwikkelingen kunt versterken. Hoe logisch is het om die versterking te zoeken in het aanbod van de School voor Samen. En in de bubbel van ‘het nieuwe wij’ geldt maar één wereld-verbeterend advies.

Breng jezelf in,
dan komen we er samen uit.

 

AGENDA

Aanbod School voor Samen

Verder met de Wereld – Ontwikkelweg van het Leven in deze Tijd
Dit jaartraject biedt ‘ontwikkelkunst’ voor de liefhebbers. Dat is zowel een levensfilosofie als een concrete handreiking, een circulair mens- en wereldbeeld. Een universele routekaart voor een groeizaam menselijk bestaan, voor creatieve ontwikkeling, bewustwording en samenwerking.
Ook jij kan nú iets doen om de zich voltrekkende cultuuromslag verder mogelijk te maken. Wees welkom als je meer wilt leren over een nieuw tijdperk met een maatschappelijke samenhang op basis van communicatieve zelfsturing, individueel gekozen samenhorigheid en groeizaam partnerschap.

– Kom kennismaken op de introductie-dag op 14 mei 2022. (Kan je dan echt niet maar wil je wel meedoen, dan passen we daar nog wel een mouw aan.)
– Kom deelnemen aan het traject op 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december
en in 2023 op 14 januari, 11 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei en 10 juni

Kosten: kennismaking €85,- excl. BTW
Kosten: voor de hele reeks €1.000,- excl. BTW
Tijden: 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen

Verder met Jezelf Zelfontwikkeling voor Roergangers
Aan deze doorgaande procesgroep neem je deel omwille van je persoonlijke ontwikkeling. In een vast ritme van maandelijkse bijeenkomsten besteedt je zorgvuldige aandacht aan jezelf door middel van systemisch werk. Jouw persoonlijke groei krijgt daarmee de toewijding die je nodig hebt om uiteindelijk volledig uit de verf te komen vanuit je essentie.

– Kom kennismaken en doe één dag mee met de groep.
– Koop een strippenkaart en neem deel aan de groep die elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar komt.
Kosten: kennismaking €85,- excl. BTW
Kosten: strippenkaart voor 5 bijeenkomsten €425,- excl. BTW
Tijden: 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen


Opstellingenwerk van Ik & Jij

Vrouwenlijnen – Een systemisch onderzoek naar inbedding
Deze workshop is de laatste in de reeks waarin we een onderzoek doen naar de binnenkant van duurzaamheid. Gezien de aard van het werk hopen we vooral op vrouwelijke representanten, maar geïnteresseerde mannen zijn ook van harte welkom.
Datum: 4 juni 2022
Tijden: 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen
Deelnemers: er zullen 3 mensen een persoonlijke vraag inbrengen. Als representant doe je nieuwe energie op, ontvang je onderzoekende oefeningen en ontvang je coachende aandacht voor jezelf.
In totaal zijn er 12 deelnemers welkom.
Kosten: een vraag inbrengen kost €200,- en representeren kost €100,- . Dit is inclusief BTW en lunch.

Familie opstellingen
Voor vragen over je familie, kinderen, relatie, beroep en gezondheid
Tot de zomer geef ik nog enkele workshops met twee familieopstellingen per avond.
Data: 20 april, 18 mei, 1 juni en 15 juni 2022
Tijden: 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Praktijk Sprankelenborg, Culemborg
Kosten: Inbreng van een vraag €130,-
Eerste keer representeren €25,-
Tweede t/m 5e keer €15,-
Deze kosten zijn exclusief BTW.

Themadagen met opstellingen Voor systemisch zelfonderzoek
De gewoonte om vaak deel te nemen aan opstellingen, levert je een groeizaam bestaan op. De gewoonte om regelmatig een vraag in te brengen, levert je meer helderheid en innerlijke rust op. Dat rimpelt allemaal door in jouw leven en naar je omgeving.
Gooi jouw steen in de vijver. Vanaf september kun je elke eerste zondag van de maand mee komen doen met gevarieerde themadagen met opstellingen. Er is ruimte voor inbreng van persoonlijke vragen. Als deelnemer doe je nieuwe energie op. Alle aanwezigen ontvangen onderzoekende oefeningen en coachende aandacht voor zichzelf.

De eerste bijeenkomst op 4 september heeft direct een uitdagend thema: mannenlijnen. Een systemisch onderzoek naar de kwaliteit van vaderliefde en de verwondingen in ‘het mannelijke’.

Data: 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2022
Tijden: 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Graanzolder, Buiten Molenstraat 7
Kosten: Inbreng van een persoonlijke vraag €130,-
Deelname zonder vraag €50,-
Strippenkaart voor vaste deelnemers €100,- voor 5 keer
Deze kosten zijn exclusief BTW.

Lezingen en Evenementen

De Creatiespiraal verduurzamen. Dat wil ik al heel lang. Onlangs ben ik eraan begonnen onder de werktitel “ontwikkelkunst”. Mede gestimuleerd door een samenwerkingsverband met Dennis Karpes en ‘The Imaginal Cells’: een project om jonge mensen voor te bereiden voor maatschappelijk of sociaal ondernemerschap (tekening door Wouter Niks). Zie ook www.knoope.nl

Als je het interessant vindt om mijn denkpatronen te volgen, lees dan mijn posts op Instagram. Elke dag kom ik weer een stapje verder. Ontwikkelkunst is het circulaire mens- en wereldbeeld wat daaruit tevoorschijn komt en waarin het systemisch werk in geïntegreerd is. Het is zowel een levensfilosofie als een concrete handreiking. Een universele routekaart voor een groeizaam menselijk bestaan, voor creatieve ontwikkeling, bewustwording en samenwerking.

Aanbod over ‘ontwikkelkunst’

15 mei workshop ‘ontwikkeling van mens en maatschappij’ op de tweedaagse Voetstappen in het Veld  – Inspiratie verdieping en verrijking rond systemisch werk – evenement: 15 & 16 mei. Informatie over tijden, locatie en kosten zijn te vinden op www.voetstappeninhetveld.nl

25 mei workshop ‘ontwikkelkunst’ voor de leden van het netwerk ‘United Economy’ www.unitedeconomy.nl

9 juni workshop ‘ontwikkelkunst’ op het eerste NewBee Fest van Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool. Een verzameling van inspiratie voor het toekomstige economisch onderwijs in allerlei vormen en maten. Informatie en aanmelden via: www.aanmelder.nl/newbeefest

Vragen?
Neem contact op!


Abonneer nu op de nieuwsbrief


Bekijk ook eens:

  • 07-12-2022
  • 15-10-2021
  • 19-08-2021

  • Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *