Een next level – De Creatiespiraal in de Samenleving

Datum: 16 juli 2019 / Auteur: Inge Knoope / Geef een reactie

We heten je welkom op vrijdag 13 september.
Een informatief moment om te proeven of je je via de eenmalige Masterclass ‘Verder met de Creatiespiraal’ nog meer wilt bekwamen in de brug tussen persoonlijkheidsontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast hopen we te kunnen starten met een versterkend netwerk: het DeelGenootschap Creatiespiraal.

Veelzijdigheid van de Creatiespiraal
De Creatiespiraal, die eind negentiger jaren populair werd, legt bloot hoe creativiteit werkt in het individu en hoe het samenhangt met emotionaliteit en bewustzijn. Dat bracht een belangrijke impuls en een vloedgolf aan persoonlijkheidsontwikkeling. Die beweging werkt krachtig door in de samenleving. Tegenwoordig is er een wereld aan Awareness Based Social Technologies, zoals bijvoorbeeld Theory U, Spiral Dynamics, Transactionele Analyse en het opstellingen werk. De Creatiespiraal is een interessante kapstok waarmee je de onderlinge samenhangen kunt zien.

Behoefte in de markt
Juist de universaliteit van de Creatispiraal kan uitmonden in een handzame taal en ordening voor wat er nu nodig is: het begeleiden bij de omvorming van sociale structuren naar de eisen van de huidige tijd. Het ziet het er naar uit dat er in de praktijk een toenemende behoefte is aan proceskennis en aan procesvaardigheden bij mensen die werken in multidisciplinaire netwerken en cross functionele samenwerkingsverbanden. Hoe werken daar de processen van creativiteit, emotionaliteit en bewustzijn eigenlijk in de context van bestaande systemen? Hoe gaat dat er aan toe in de praktijk van alledag? Ook door de opkomst van de betekeniseconomie is er veel behoefte aan kennis en ervaring op dit vlak. Daarom heten we je welkom voor een vervolg.

Eerst eens proeven en informeren?
Dat willen we doen op twee manieren: een versterkend DeelGenootschap Creatiespiraal en een eenmalige Masterclass ‘Verder met de Creatiespiraal’. Met iedereen die zich aangesproken voelt om een versterkend netwerk te vormen, willen we de organisatievorm van het DeelGenootschap verkennen. Dit is tegelijkertijd een kennismakingsmoment voor de Masterclass. Deze bijeenkmst vindt plaats op vrijdag 13 september aanstaande in het Veerhuis.

DeelGenootschap Creatiespiraal
Een DeelGenootschap is een kring van mensen die iets gemeenschappelijks als bron omarmen, en die zich daaromtrent met elkaar willen verbinden. Een netwerk van mensen die elkaar ontmoeten, ondersteunen en van elkaar leren. Om de kennis levend te houden en samen een Community of Practice te vormen rondom hetgeen gedeeld wordt.
Op 13 september hebben we het over wat een dergelijk DeelGenootschap kan zijn, op welke manier het principieel overeenkomt met het gedachtengoed van de Creatiespiraal en hoe dat bijdraagt aan de ontwikkeling van je werk en van de samenleving.
Je krijgt ook toegelicht hoe we de Creatiespiraal in het Veerhuis, Doe & Kennishuis voor een Nieuwe Economie, toepassen:

  • Hoe we nadenken over de maatschappelijke context en structuren waar je altijd mee te maken hebt, juist als je je authentieke wensen wilt realiseren;
  • Hoe besluitvormingsprocessen er dan zo uitzien dat mensen daarin tot hun recht komen en wat voor een opluchting daar van uit kan gaan, om onder een benauwende stolp van regeltjes en controle-denken uit te komen;
  • Hoe je eigendom en zeggenschap zo organiseert dat het ten goede komt aan de gemeenschap en hoe blij je ervan kunt worden dat niemand ergens mee aan de haal hoeft te gaan.

Allemaal concrete ontwerpvraagstukken die weliswaar aandacht en denkvermogen vragen, maar vanuit ons gezonde zelf ook echt oplosbaar blijken te zijn in het DeelGenootschap.

Eenmalige Masterclass ‘Verder met de Creatiespiraal’
Voor een juist begrip van het woord Masterclass: daarin draait het om het bijschaven van jouw meesterschap. Deze training is geschikt voor je, als de basiskennis van de Creatiespiraal enigszins onder de knie hebt en als je jezelf een nieuwe impuls tot ontwikkeling wilt geven.
Marinus is er ook nooit mee opgehouden om zichzelf vragen te blijven stellen en zich verder te ontwikkelen. Er zit een heldere leerlijn in zijn werk. Het boek De Ontknooping bevat een essentiële ontwikkelingsstap ten opzichte van het daaraan voorafgaande werk, de Creatiespiraal. Door je mee te laten nemen in die ontwikkelingsstappen, komt het nieuwe toepassingsgebied binnen handbereik. Een next level: de Creatiespiraal in de samenleving.


Abonneer nu op de nieuwsbrief


Bekijk ook eens:

  • 07-12-2022
  • 10-04-2022
  • 15-10-2021

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *