School voor Samen

School voor Samen

 

 

Jouw eigenheid draagt bij aan de ontwikkeling van de wereld.

Dat is het motto van het nieuwe ‘wij’. Om dit in de praktijk te brengen, maakt Ik & Jij met de “School voor Samen” deel uit van een ‘meent’ of ‘common’. Een groep mensen die zich volgens de wetmatigheden van een nieuwe economie organiseren.

Overal klinkt de roep om meer ‘gemeenschapszin’. Maar wat maakt eigenlijk dat de mensen met wie je samenleeft en -werkt, ook daadwerkelijk ‘instappen’? Hoe werk je met elkaar samen over de grenzen van eigendom, disciplines, hiërarchieën en organisaties heen? En over de gevoelige grenzen van angst, manipulatie en macht?

De kennis van het systemisch werk brengt antwoorden op deze vragen. Antwoorden die op de diepere lagen doorwerken. Je kunt niet langer de buitenstaander blijven.

De School voor Samen is een plek om op allerlei manieren kennis te maken met de tijdgeest van:

  • communicatieve zelfsturing
  • individueel gekozen samenhorigheid
  • groeizaam partnerschap

Opleiding ‘Ontwikkelkunst’

De School bouwt aan een leerweg voor systemisch begeleiderschap. ‘Ontwikkelkunst’ is een diepgaand transformerende leer- en vormingsweg op persoonlijk vlak, uitgaande van universele biologische en systemische principes, met oog voor maatschappelijke dynamieken en met een regeneratieve impact.

Je zou ontwikkelkunst daarom kunnen omschrijven als: eco-systemisch en trauma-geïnformeerd werken aan persoonlijke groei, maatschappelijke verbeeldingskracht en moreel leiderschap ten behoeve van een regeneratieve cultuur. Het gaat er om jezelf te leren inzetten als instrument voor de transitie van de samenleving.

Bij de School voor Samen kom je verder met het systemisch werk:

  • Inloop – kennismaking – losse dagen – data volgen binnenkort
  • Aanloop – 7 daagse leerweg Ontwikkelkunst voor proceswerkers
  • Doorloop – Een doorgaande procesgroep ‘zelfontwikkeling’ voor roergangers
  • Passage – éénjarige leerweg Ontwikkelkunst – systemisch begeleiderschap voor proceswerkers
  • Uitloop – Leerwerkgroep onder Systemische supervisie

Voor wie?
We hebben een aanbod voor beginners in het systemisch werk, maar ook voor degene die een vervolg zoekt op een basisopleiding systemisch werk.

Wanneer?
Beoogde startdatum is september 2023.
Tussen nu en september 2023 kun je in aanloop deelnemen aan de doorgaande procesgroep ‘Verder met Jezelf‘.

Wat nog meer?
Klik hier om verder te lezen op de site van de School voor Samen of vraag informatie

 

 

“Liever een richting dan een plan.
Liever je werking dan je werk.
Liever eigenaarschap dan bezit.
Liever de bedoeling dan het doel.”