School voor Samen

School voor Samen

 

 

Verder met de Wereld

partnerschap – betrouwbaarheid – sturen – deelnemen

Systemische ontwikkelkunst voor proceswerkers

Vijf dagen in training.

Er staan een aantal zaken hoog op de maatschappelijke prioriteitenlijst. Vanuit de breed gevoelde noodzaak tot verduurzaming en transitie, zijn er allerlei dingen in beweging. Jij ziet dat de kwaliteit van vertrouwensvolle samenwerking daarbij centraal staat.

De vraag is immers niet alleen wát we anders moeten doen, maar ook hóe en waaróm we het anders moeten gaan doen.

Maak kennis met de tijdgeest van:

 • communicatieve zelfsturing
 • individueel gekozen samenhorigheid
 • systemisch partnerschap

De praktijk vraagt om soepele structuren waarin mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en doelen zich betrokken weten en plezierig kunnen samenwerken in onderling vertrouwen. En dat vraagt om een begeleidende en dienstbare rol van proceswerkers die de kunst verstaan van het includeren. Mensen die een verbindende hartkwaliteit samen laten gaan met intelligent systeem- en procesinzicht. Mensen die daarom de overbruggingen kunnen bouwen tussen verschillende rollen, organisatiestructuren en aanvliegroutes en een cultuur kunnen helpen bewerkstelligen waarin de creatieve energie kan stromen.

Een vak apart
Het gaat hier om de elitetroepen voor de pioniers. Dat is immers het opmerkelijke aan deze vorm van procesbegeleiding: niemand ging ons erin voor om deze tijdgeest tot vorm te komen. We hebben het hier dus ook niet over een vak dat je kunt leren van iemand. Het is eerder een ontwikkel-weg die je met jezelf aangaat door in de uitdaging te stappen en al doende te groeien in je rol. De belangrijkste kennisbron die je daartoe hebt te openen, is je eigen natuur. Dat doen we middels het systemisch werk.

Je bent het zelf!
Wil jij je verder ontwikkelen en jezelf als instrument in kunnen zetten voor de integrale kwaliteit die nu nodig is in de wereld? Leer dan om de ontwerpprincipes ervan in werking te zien in jezelf en leer ze toe te passen in je omgeving. Leer de vertrekpunten te herkennen in onze menselijke geaardheid, waarmee we een natuurlijke, rechtvaardige sociale architectuur kunnen doen ontstaan. De instrumenten die duurzame ontwikkeling bevorderen van mens en maatschappij, zitten in ons. Ga staan voor een maatschappelijk geëngageerde aanpak, die liefde en vertrouwen kiest als essentie van duurzaamheid.

Je oefent:

 • om direct te zien wat er speelt in menselijke relaties, om je scherpe oog constructief in te zetten
 • om te doorzien welke systemische ontwikkelingen er gaande zijn, om ze met precisie bij te sturen
 • om met geduld, en in alle vriendelijkheid, maar toch ook met onontkoombare scherpte een natuurlijke vorm van gezag te ontwikkelen.

Je hebt te maken met:

 • complexe velden van menselijke samenwerking
 • groepen mensen die blijven steken in te veel onbewustheid, weerstand en onwetendheid
 • de wrijving tussen vernieuwende en conservatieve krachtenvelden.

Jij bent:

 • op zoek naar bijscholing vanuit systemisch perspectief zonder een complete opleiding familieopstellingen te hoeven volgen
 • er aan toe om een leerweg aan te gaan waarin persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan
 • iemand die weet hoe het is om zichzelf te ontwikkelen en die bereid is om integere krachten verder in zichzelf vrij te maken.

We bieden je een veilige ruimte waarin je op een integrale wijze uit kunt groeien tot spel-veranderende procesbegeleider. Zodoende kun je een belangrijke rol spelen ten behoeve van vernieuwing op tal van vlakken in de maatschappij.

Kijk in de agenda voor de planning.
Je kunt altijd terecht voor een persoonlijke kennismaking.

Vraag informatie

 

Verder met Elkaar

initiieren – ontknopen – eigenen – organiseren

Gemeenschapsvorming en zelforganisatie

Begeleiding op maat.

Jullie zijn bezig met de ontwikkeling van een collectief (gemeenschap, initiatief of organisatie) en zoekt systemische begeleiding om tot gezonde zelforganisatie te komen. Misschien willen jullie het initiatief organiseren als DeelGenootschap, Stichting of coöperatie? In elk geval draait het om de kwaliteit van samenwerken en samenleven. Je wilt dat de ontwikkeling van deelnemers en initiatief hand in hand gaan.

Begeleiding naar een gezonde gemeenschap is uiteraard een co-creatief proces dat alleen in afstemming z’n vorm kan krijgen.
Als je wilt weten wat er nu bij jullie wenselijk en mogelijk is, neem dan contact op.

Vraag informatie

 

Verder met Jezelf

bedding – bestemming – essentie – koers

Zelfontwikkeling voor roergangers

Doorgaande procesgroep.

Jij zoekt inspiratie en voeding voor jouw groei en je wilt daartoe de diepte in. Je timmert met jouw impuls misschien al wat langer aan de weg maar er werkt iets niet (meer) of nog niet genoeg naar je zin. Het draait bij jou eigenlijk altijd om maatschappelijk het verschil te maken. Toch kun je op de een of andere manier niet goed in de vorm komen. De resultaten vallen misschien tegen of je hebt voortdurend het gevoel er alleen voor te staan. En een bepaalde moeilijkheid lijkt zich daardoor steeds te herhalen.

Je wilt iemand zijn die een gegeven sociale dynamiek effectief kan beïnvloeden. En je bent bereid om jouw persoonlijke ontwikkeling daartoe een impuls te geven. Het is een uitdaging om de samenwerking met anderen op een kwalitatief bevredigend peil te brengen. Daarom zie jij er de relevantie van om te weten hoe je omgaat met invloeden van buitenaf, hoe je een eigen koers houdt en hoe je trouw blijft aan jezelf in verbinding met anderen. Dat is bevrijdend voor jou. En tegelijkertijd dienstbaar aan de ontwikkeling van die anderen.

Deze doorgaande procesgroep biedt jou:

 • soul-food en de kans om door te pakken naar de diepere essenties van jezelf, je werk en je uitdagingen
 • een plek om gelijkgestemden te treffen en elkaar vakoverstijgend te ondersteunen
 • een kans om zo nodig puin te ruimen ten aanzien van de zaken die voorheen niet goed zijn gegaan
 • een gelegenheid om diep genoeg te gaan in jezelf om ruimte te scheppen voor jouw groei

Je leert

 • over systeemkrachten in de sociale werkelijkheid en in interactie met jezelf
 • in evenwicht te komen en je in te zetten voor evenwichtige ontwikkeling binnen je en buiten je
 • de complexe werkelijkheid te doorzien en te ordenen in eenvoudige categorieën, zonder te simplificeren
 • je ontwikkelt sociale intelligentie

Deze groep is geschikt voor iedereen die bereid is kritisch te reflecteren op zichzelf.

Kijk in de agenda voor data en tarieven.

Een persoonlijke kennismaking is sowieso raadzaam voordat je besluit in te stappen. Ook als je je afvraagt wat er nu bij jou en jouw behoeften past, neem dan contact op.

Vraag informatie

 

“Liever een richting dan een plan.
Liever je werking dan je werk.
Liever eigenaarschap dan bezit.
Liever de bedoeling dan het doel.”