Opstellingen

Opstellingen

Familieopstellingen

Je ervaart spanning, je bevindt je in een onoverzichtelijke situatie en je weet niet waar je moet beginnen.

Een opstelling kan gaan over jou, je familie, je loopbaan of je organisatie. Het is geschikt voor alle kwesties die gevoelig liggen, een dilemma bevatten of anderszins gecompliceerd zijn. Er komen oplossingen uit voort, die het hart raken en die diepe inzichten geven in de wezenlijke krachten van leven en werken. De opening ligt altijd ergens anders dan je denkt.

Ik & Jij werkt trauma-sensitief. Je kunt hier ook terecht voor het werken met je verlangens en intenties (techniek IopT).

Een individuele sessie kost 145,- ex BTW
Een familie opstelling in de groep kost 130,- ex BTW

Het representeren in opstellingen van anderen wordt eveneens ervaren als intens, vervullend, leerzaam en verhelderend.

 

Tafelopstellingen

Je werkt met mensen en je wilt op tafel krijgen wat zich afspeelt in de onderstroom van de praktijk van alledag.

Een leergang met tafelopstellingen is een geschikte manier om je op systemische wijze te kunnen bijscholen in jouw professie en werkveld. Op tafel kun je helder zicht krijgen in nagenoeg alle aspecten van coaching, samenwerking, bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke groei. Je maakt zichtbaar waar het stroeft en wat er voor nodig is om knelpunten op te lossen. We werken met de creatieve kracht van het beeld dat op tafel komt, de taal en de lichaamshouding van de vraagsteller. We bewerkstelligen vervolgens een bewuste integratie in de vraagsteller.

Een leergang met tafelopstellingen kan op maat samengesteld worden. Of het nu gaat om intervisiegroep van bijvoorbeeld kindertherapeuten, om een groep mensen die bijscholing zoekt naast andere coachvaardigheden, of bijvoorbeeld om nascholing of supervisie voor mensen met een systemische opleiding…. alles kan. We werken in afstemming op je leerbehoefte.

Maatschappelijke opstellingen

Je wilt een specifiek sociaal veld verkennen in z’n complexiteit en samenhang.

‘Sociale innovatie’ is abstract en een containerbegrip. Net als ‘verduurzaming’ of ‘een nieuwe economie’. Als daar je uitdagingen liggen en als jij je afvraagt welke concrete stappen er aan de orde zijn, dan moet je juist specifiek worden. Dan kan duidelijk worden waar de keuzes zitten en wat dan ‘de juiste stap’ is binnen de context van het grotere geheel.

Zicht op het krachtenveld
Je wilt vertrekken vanuit wat er werkelijk is, maar je beseft dat de werkelijkheid complex is. Allerlei systemen zoals bijvoorbeeld het politieke systeem, het geld, het voedselsysteem, de gezondheidszorg enzovoort, werken op elkaar in en beïnvloeden elkaar. Die kluwen vormt jouw werkelijkheid. Waar begin je aan?
Met behulp van maatschappelijke systeemopstellingen verkennen we die systemen en kijken we naar hoe alles met onzichtbare elastieken aan elkaar vast zit. We creëren een ruimer perspectief dan je dagelijkse werkelijkheid. Daarmee doe je heldere en verrassende inzichten op. Je haalt boven water wat je te doen staat als persoon, als initiatief, als organisatie of als groep.

Direct, doortastend en snel
Een maatschappelijke opstelling kan ook helpen om hindernissen uit de weg te ruimen bij wat bijvoorbeeld een traag en weerbarstig sociaal proces dreigt te worden, met lange vergaderingen, en moeizaam tot stand te brengen meerderheidsstandpunten. Je maakt los wat er remt, door in één keer diep genoeg durven gaan en vanuit een andere laag te zien hoe alle sociale en emotionele krachten op elkaar inwerken.

Een maatschappelijke systeemopstelling is altijd maatwerk.

“Wanneer je jouw eigenlijke plek inneemt, komt er meer rust in het grotere geheel.”